עשרת הכללים לאכילה נכונה

כללים לאכילה נכונה חכמי הקבלה מלמדים אותנו שעיקר סוד ט”ו בשבט הוא תיקון האכילה. המילה אכילה בהקשר של חכמת הסוד מורה על קבלה של אור החכמה, התענוג שאנו כמהים ומשתוקקים אליו, החיות הגלומה בכל דבר. כאשר אנו מבצעים את פעולת האכילה כראוי – אנחנו מעלים ניצוצות ומתחברים ליותר אור. לעומת זאת, כשאנו אוכלים אכילה בהמית בלבד, אנחנו מתנתקים. הסוד של ט”ו בשבט אם כן הוא סוד החיבור לאור. כדי שנוכל להכיל את האור אנו זקוקים לכלים, ולכבוד ראש השנה לאילן […]