אוכל מרענן

“בימות החמה אוכלים מאכלים קרים ולא ירבה בתבליניו. ואוכל את החומץ. ובימות הגשמים אוכל אוכלין החמין ומרבה בתבליניו ואוכל מעט מן החרדל ומן החלתית” (הרמב”ם, הלכות דעות, פרק ד). ארון הבגדים הוחלף זה מכבר, השלט במזגן כבר קיבל הוראה לקרר ושמיכות הפוך פינו מקומן לשמיכות הקיץ. זהו, אנו מוכנות לקיץ שמביא עמו את גלי החום המעיקים. אלא שיש עוד משהו שאפשר לעשות כדי לעבור את החום ביתר קלות – לאכול בהתאם. הרמב”ם דיבר על כך כבר במאה השתים עשרה, וחכמים […]