סגולותיה של החיטה

“כי ד’ אלֹהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיָנֹת ותהֹמֹת יֹצאים בבקעה ובהר. ארץ חִטה ושעֹרה וגפן ותאנה ורִמון, ארץ זית שמן ודבש” (דברים ח’, ז’-ח’). החיטה היא אחד משבעת המינים שנתברכה בהם ארצנו ואולי הדגן הנפוץ ביותר בארץ. לכבוד חג השבועות, חג הקציר שבו נקצרים ביכורי החיטים, ברצוני להרחיב על דגן מופלא זה. בכדי להבין את ההבדל בין חיטה מלאה לחיטה “ריקה”, או באופן המוכר לנו יותר – הקמח הלבן, יש להבין תחילה את מבנה צמח החיטה. […]