אוכל מרענן

“בימות החמה אוכלים מאכלים קרים ולא ירבה בתבליניו. ואוכל את החומץ. ובימות הגשמים אוכל אוכלין החמין ומרבה בתבליניו ואוכל מעט מן החרדל ומן החלתית” (הרמב”ם, הלכות דעות, פרק ד). ארון הבגדים הוחלף זה מכבר, השלט במזגן כבר קיבל הוראה לקרר ושמיכות הפוך פינו מקומן לשמיכות הקיץ. זהו, אנו מוכנות לקיץ שמביא עמו את גלי החום המעיקים. אלא שיש עוד משהו שאפשר לעשות כדי לעבור את החום ביתר קלות – לאכול בהתאם. הרמב”ם דיבר על כך כבר במאה השתים עשרה, וחכמים […]

עשרת הכללים לאכילה נכונה

כללים לאכילה נכונה חכמי הקבלה מלמדים אותנו שעיקר סוד ט”ו בשבט הוא תיקון האכילה. המילה אכילה בהקשר של חכמת הסוד מורה על קבלה של אור החכמה, התענוג שאנו כמהים ומשתוקקים אליו, החיות הגלומה בכל דבר. כאשר אנו מבצעים את פעולת האכילה כראוי – אנחנו מעלים ניצוצות ומתחברים ליותר אור. לעומת זאת, כשאנו אוכלים אכילה בהמית בלבד, אנחנו מתנתקים. הסוד של ט”ו בשבט אם כן הוא סוד החיבור לאור. כדי שנוכל להכיל את האור אנו זקוקים לכלים, ולכבוד ראש השנה לאילן […]