“קטשפר” שוב יחד על המגרש הכוכבים הגדולים של שנות ה-90 באיחוד נדיר

0