משמעות השם

0
היולי

היולי

מהו היולי?

בביאורו לסיפור הבריאה מסביר הרמב”ן כי המילה ‘תהו’ מרמזת על ההיולי. ההיולי הוא החומר הזך ממנו נברא העולם. הוא הכח הממוצע בין הרוחני לגשמי, בין הכח והפועל.

בטרם נבראו ארבעת היסודות – אויר, אש, מים ואדמה – היה הכח ההיולי. כח זה כולל בתוכו את כל הכוחות והוא עצמו אינו מוגדר. זהו כח בבריאה שהוא שורש כל הנבראים. הוא מוגדר כחומר בלי צורה היכול לקבל עליו כל צורה. בסיפור הבריאה מתואר כח זה כרגע המעבר מהאין ליש, מהכח אל הפועל. בנפש האדם מהווה הכח ההיולי את רגע השינוי, הלידה מחדש. למעשה זהו שורש כח הבחירה באדם.

שינוי הוא מעשה המצריך כוחות נפש רבים. ישנם שינויים שקל יותר לעשות, והם כרוכים בשמחה, וישנם שינויים מאתגרים כמו שינוי תזונתי, שינוי תפיסות עולם, או שינוי דפוסי התנהגות מזיקים המלווים לעתים בקושי, עצבות, כעס או תסכול.

כל שינוי מתחיל מהרצון, ומחייב את מימוש כח הבחירה שלנו. זו נקודה חשובה ומהותית, כי כשאנו לא מודעים לכח הבחירה אנו עלולים לחוות את השינוי כהכרח, ואז להרגיש שאנו קרבן לנסיבות. ברגע שנזכור כי תמיד יש לנו בחירה – השינוי, קשה ככל שיהיה יוכל להתבצע באופן קל יותר.